Urząd Dzielnicy Mokotów dostał pieniądze na budowę na Potoku Służewieckim zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki wraz z przebudową koryta Potoku pod Puławską. Jednak wbrew przyjętemu w 2006 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązującemu miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnieniom Burmistrza składanym mieszkańcom i Pełnomocnikowi ds. komunikacji rowerowej...