2014.12.04, 17:00: Spotkanie w Służewskim Domu Kultury

4 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Służewskim Domu Kultury przy ul. Bacha 15 odbędzie się spotkanie w sprawie utworzenia przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego pod ul. Puławską przy Potoku Służewieckim.

Pod Puławską istnieje szeroki tunel, którym przepływa Potok Służewiecki. Niewielkim nakładem finansowym można podczas trwającej właśnie przebudowy utworzyć tam chodnik i przejazd rowerowy, łącząc Służew nad Dolinką ze Służewcem oraz umożliwiając dojście do Służewskiego Domu Kultury czy dojazd rowerem z Ursynowa do biurowców Służewca. Konieczny jednak jest głos mieszkańców w tej sprawie!

W spotkaniu udział wezmą:

- Burmistrz Mokotowa Pan Bogdan Olesiński

- Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej Pan Łukasz Puchalski

- Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich

- Przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ukamieniowane przejście

Od powstania artykułu o dojeździe z Ursynowa na Mokotów [zobacz >>>] zaszło kilka zmian, niestety żadna pozytywna dla okolicznych mieszkańców i ursynowskich rowerzystów.

Urząd Dzielnicy Mokotów dostał pieniądze na budowę na Potoku Służewieckim zbiornika retencyjnego Staw Służewiecki wraz z przebudową koryta Potoku pod Puławską. Jednak wbrew przyjętemu w 2006 r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązującemu miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnieniom Burmistrza składanym mieszkańcom i Pełnomocnikowi ds. komunikacji rowerowej...

...pod Puławską nie powstaje ani przejazd rowerowy, ani nawet zwykłe przejście. Robotnicy od dwóch tygodni z mozołem układają pod mostem staroświeckie, niepraktyczne i trudne w przejściu "kocie łby".

Na brak przejścia urzędnicy mają tysiąc wymówek, od braku miejsca na 2,5-metrowy ciąg pieszo-rowerowy pod 14-metrowym mostem do groźby utopienia przechodniów przez fale tsunami na Potoku. Wszystko motywowane jest oczywiście bezpieczeństwem i obowiązującymi przepisami.

Okazuje się jednak, że obowiązujące w całym kraju przepisy pozwalają na budowę nawet w ciaśniejszych miejscach dróg dla samochodów, że nawet w Warszawie istnieją drogi rowerowe i przejścia pod mostami tuż nad wodą i nikt się tam nie topi, a w objętych tymi samymi przepisami Kielcach bez ofiar w ludziach jeździ się W POPRZEK większej od Potoku rzeki, która często wzbiera [zobacz >>>].

Niestety władze Mokotowa są oporne na te przykłady i nie chcą wybudować tam przejścia. W czwartek o 17:00 w Służewskim Domu Kultury odbędzie się spotkanie z urzędnikami - ostatnia szansa na udrożnienie tego przejścia. Prosimy o aktywny udział!

Na spotkaniu przedstawiona zostanie też zaktualizowana wersja projektu drogi dla rowerów wzdłuż ul. Puławskiej do Piaseczna, uwzględniająca połączenie z przejazdem pod Puławską przy Potoku.

Zobacz także

Spotkanie z urzędnikami w sprawie przejścia i przejazdu pod Puławską na facebooku:

www.facebook.com/events/1498917070371962/

Rowerem na Służewiec - inicjatywa na rzecz bezpiecznego dojazdu rowerem z Ursynowa na Służewiec oraz ułatwienia przejścia pomiędzy osiedlami Służewca i Służewa:

www.facebook.com/RoweremNaSluzewiec

Mokotowska Grupa Rowerowa:

www.facebook.com/MokotowskaGrupaRowerowa