Uwagi ogólne

- Wnioskujemy o uzupełnienie projektu o drogę rowerową po drugiej stronie jezdni. W przypadku braku miejsca, dopuszczalne jest zastosowanie po stronie wschodniej drogi jednokierunkowej. Ze względu na klasę drogi (GP), rozmieszczenie źródeł i celów podróży po obustronach jezdni oraz duże odległości pomiędzy miejscami, w których możliwe jest przejechanie na drugą stronę jezdni rowerem (np. od Idzikowskiego do Bonifacego -- 800 m), droga rowerowa po jednej stronie jezdni nie jest w stanie obsłużyć całości ruchu rowerowego w ciągu ulic Czerniakowska -- Powsińska -- Wiertnicza. Rowerzyści wyjeżdżający z wielu ulic bocznych (np. Limanowskiego, Woziwody, Ojcowska, Okrężna, Łowcza) nie będą mieli możliwości przedostania się na drugą stronę do drogi rowerowej i zmuszeni będą podróżować jezdnią lub chodnikiem.

- Konieczne jest zachowanie ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety drogi rowerowej na przejazdach przez zjazdy bramowe. Ze względu na znaczną ilość zjazdów, zwłaszcza w południowej części odcinka, droga rowerowa przecinana zjazdami co kilkadziesiąt metrów będzie niefunkcjonalna i niebezpieczna.

Uwagi szczegółowe

- Na odcinku między Witosa a Piekałkiewicza można zachować istniejące drzewa poprzez rozdzielenie drogi rowerowej i chodnika.

- Przejazd przez parking między Idzikowskiego i Limanowskiego - wskazane byłoby wygrodzenie także od strony chodnika, aby ograniczyć ryzyko, że parking będzie obstawiony przez samochody z obu stron.

- Skrzyżowanie z ul. Limanowskiego - wygięcie drogi rowerowej między kładką a przejazdem będzie dezorientowało kierowców co do kierunku jazdy rowerzysty. Wnosimy o przysuniecie przejazdu bliżej skrzyżowania.

- Przejazdy i przejścia przez Gołkowską i Św. Bonifacego powinny być przysunięte bliżej skrzyżowania;

- Konieczny jest dodatkowy przejazd przez Powsińską przy Św. Bonifacego, zwłaszcza jeśli nie zostanie doprojektowana droga po wschodniej stronie jezdni. Pokonywanie skrzyżowania "na trzy" opiniujemy negatywnie.

- W rejonie Muzeum Wojska Polskiego (wspólny ciąg pieszo-rowerowy) można przenieść latarnie (do wyjaśnienia, czy w ogóle są konieczne na chodniku - słupy są też na pasie dzielącym), aby uzyskać normatywną skrajnie. W przypadku braku drogi rowerowej po drugiej stronie jezdni opiniujemy negatywnie wspólny ciąg pieszo-rowerowy, konieczne zapewnienie wydzielonej drogi rowerowej.

- Pętla ZTM Sadyba - uważamy, że droga rowerowa powinna raczej przechodzić między ekspedycją a jezdnią niż między ekspedycją a pętlą.

- Rejon skrzyżowania z ul. Augustówka - konieczne przewidzenie wygrodzeń w odległości co najmniej 100 m od skrzyżowania ze względu na znaczną skalę nielegalnego parkowania.

- Ewentualna przebudowa wlotu ul. Augustówka powinna zapewniać możliwość przeprowadzenia normatywnej drogi rowerowej, a nie tylko ciągu pieszo-rowerowego.

- Postulujemy zmniejszenie promieni łuków krawędzi jezdni na wlotach ulic klasy L i D (np. Lentza, Kosiarzy, Obornicka) do 6 m.

- Postulujemy zachować drzewa w rejonie restauracji McDonalds poprzez zawężenie chodnika do 2,0 m.

- Przejazdy przez wyjazdy z pętli autobusowej Wilanów powinny zostać poprowadzone bezpośrednio przy jezdni -- zachowanie 5-metrowego odstępu nie ma najmniejszego sensu, gdyż żaden autobus i tak nie zmieści się w tym odstępie.

- Niezależnie od realizacji lub nie drogi rowerowej po drugiej stronie jezdni, na skrzyżowaniu z al. Wilanowską konieczny jest przejazd po południowej stronie skrzyżowania -- połączenie z rejonem muzeum i Urzędem Dzielnicy.

- Postulujemy połączenie z drogą rowerową w ul. Wilanowskiej za pomocą nowej kładki pieszo-rowerowej nad kanałem w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania. Projektowany przebieg do ul. Klimczaka oferuje subnormatywne łuki i nie spełnia kryterium bezpośredniości w podróżach np. z rejonu al. Wilanowską na zachód.