Forum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 11 października br. pokazało, że wcale nie budowa dróg wysokiej klas przez miasto uwolni je od spalin i hałasu. Mgr inż. Jacek Thiem i mgr inż. Michał Mikołajczyk zaprezentowali studium (analizę wielokryterialną) ciągów ulic łączących Pragę Północ i Południe, tj. Wybrzeże Szczecińskie - Wybrzeże Helskie oraz Jagiellońska - Nowojagiellońska. Analiza przyniosła ciekawe wnioski:

1. Już w pierwszym etapie analizy najwyżej oceniony został wariant "zero" ("nic nie robić"). Minimalne zyski czasowe, liczone w sekundach, zwyczajnie nie uzasadniają wielomilionowych nakładów, naruszania obszarów rekreacyjnych i zabytkowej zabudowy.

2. Fakt ten wzbudził wiele kontrowersji wśród części obecnych na forum inżynierów, zarzucano nawet autorom opracowania błąd w metodologii. Widać było wyraźnie, że dla niektórych kluczowe jest, by wydawać pieniądze i budować, a znacznie mniej ważne - by budować z sensem.

3. Budowa ulicy Nowojagiellońskiej, przecinającej w znacznej części zabudowę zabytkową, jest niepotrzebna. Warianty z budową ulicą Nowojagiellońskiej pojawiały się dopiero w drugiej dziesiątce na 90 rozważanych wariantów.

4. W zasadzie wszystkie analizowane warianty polegały na budowie nowych lub zwiększeniu przepustowości istniejących dróg. Ciekawe jak wypadłyby na tym tle warianty zakładające rozwój komunikacji publicznej przy ograniczeniu ruchu drogowego?

5. Wśród najlepiej ocenionych w I etapie wariantów były też takie, które zakładały częściowe uspokojenie ruchu na ulicach Wybrzeże Szczecińskie i Helskie, z pozostawieniem przekroju 1x2 pasy na wybranych odcinkach. Do dalszych analiz (II etap) wybrano jednak tylko warianty o przekroju 2x2 pasy, różniące się jedynie klasą funkcjonalną ulicy (Z lub G) i rozwiązaniami skrzyżowań

6. Obydwa "najlepsze" warianty, po szczegółowym przeanalizowaniu w drugim etapie, okazały się nierentowne (jeden jest na granicy rentowności). Koszty realizacji, według cen z 2005 r., oszacowano na 70 mln zł (klasa Z) i 270 mln zł (klasa G).

7. Jednym z głównych kryteriów oceny wariantów było zwiększenie prędkości średniej samochodów w śródmieściu Pragi i skrócenie czasu przejazdu. Zyski były na poziomie 1 km/h i kilku sekund, przy prędkościach średnich rzędu 35 km/h. Warto zastanowić się, jak wypadłyby w tym przypadku warianty z obszarowym uspokojeniem ruchu i strefą "tempo 30" na całej Pradze?

8. Realizacja samej obwodnicy Śródmiejskiej, a dokładnie jej domknięcie na odcinku Rondo Wiatraczna - Rondo Żaba, umożliwi ograniczenie przepustowości ulicy Targowej do dwóch pasów ruchu, a nawet przerwanie jej ciągłości. Budowa ul. Nowojagiellońskiej czy rozbudowa ciągu Wybrzeże Helskie - Wybrzeże Szczecińskie nie będzie miała istotnego wpływu na ruch na ul. Targowej.

9. Nie jest możliwa skuteczna ochrona przed hałasem z łącznic Wybrzeża Helskiego z Trasą W-Z.

10. Problematyczna jest też poboczna kwestia zabezpieczenia przeciwpowodziowego stolicy. Według autorów opracowania, znacznie lepszym rozwiązaniem niż podwyższanie wałów nad Wisłą na odcinku warszawskim, byłoby tworzenie przed miastem polderów do zalania w sytuacji "wielkiej wody".