Projektowane schody przy ul. Zwoleńskiej trudno na poważnie uznać za infrastrukturę rowerową.