W 2011 r. Szczecin prowizorycznie ucywilizował Trasę Zamkową przez wydzielenie dróg dla rowerów z niektórych estakad prowadzących na most. To samo można by zrobić na moście Łazienkowskim w Warszawie.