Jakość istniejącej trasy nad Kanałem Żerańskim pozostawia wiele do życzenia.