Można łatwo zachować ciągłość trasy rowerowej po wschodniej stronie ciągu Andersa – Marszałkowska w rejonie placu Bankowego prowadząc ją Bohaterów Getta i od Bielańskiej przez osiedle do Ogrodu Saskiego.