Prawda jest taka, że [...] program jest zrealizowany w 1/3 - stwierdził Pełnomocnik Prezydenta ds. komunikacji rowerowej. Niestety, przeszacował postępy w realizacji o 200%.