Pełen zakres przyjętego w 2013 r. Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020. Czy rzeczywiście została wykonana już 1/3 z oznaczonych czerwoną kreską tras?