Postój obok rekordowego krawężnika przy ul.Reymonta