Wskaźniki W 9 oznaczające początek i koniec ograniczenia prędkości. Takie ograniczenia są nie wielu przejazdach na linii WKD