Warszawa od dawna idzie w przeciwnym kierunku mnożenia bytów ponad potrzebę. Kto inny kosi trawniki i sadzi drzewa. Kto inny łata dziury w asfalcie. Jeszcze kto inny (od czasu wyodrębnienia ZMID) buduje nowe ulice, co i tak nie jest regułą, bo budują je również ZTM i TW. Ruchem zarządza jeszcze inny byt, choć kiedyś funkcja miejskiego inżyniera ruchu mogła działać w ramach ZDM. (obok fragment witryny zdm.waw.pl)