Opinia ws. warunków dla ruchu rowerowego i pieszego na skrzyżowaniu Przyczółkowej - Płaskowickiej bis - Vogla w projekcie firmy BAKS Sp. z o.o.

1. Trasa rowerowa wzdłuż ulicy Przyczółkowej jest jedną z głównych warszawskich tras. W wiosenne i letnie weekendy obserwowane jest na niej natężenie ruchu rowerowego ponad 3000 rowerzystów dziennie. Co więcej, trasa użytkowana jest nie tylko przez typowych rowerzystów, ale również przez rolkarzy czy np. rowerzystów z przyczepkami. Przyjęta w projekcie szerokość ścieżki 2,0 m (minimalna dopuszczalna przepisami) jest zdecydowanie niewystarczająca dla tego natężenia ruchu. W miarę warunków terenowych pożądane jest utrzymanie obecnej szerokości trasy rowerowej (budowa nowego chodnika poza obecnym szlakiem rowerowym, nie jego kosztem), absolutne minimum to 4,0 m w rejonie przejazdu przez ul. Płaskowicką bis (tak, by zapewnić miejsce na akumulację rowerzystów przed sygnalizacja świetlną) i 3,0 m na pozostałym odcinku.

2. Na skrzyżowaniu ul. Przyczółkowej i Vogla konieczne jest wyznaczenie brakujących przejazdów przez ul. Przyczółkową i Vogla oraz przewidzenie możliwości wytyczenia trasy rowerowej również po wschodniej stronie ul. Przyczółkowej (np. z wykorzystaniem istniejącej jezdni serwisowej).

3. Na zakrętach drogi rowerowej należy zastosować promienie łuków nie mniejsze niż 20 m i dodatkowe poszerzenia o 0,5 m.

4. Na przejeździe przez ul. Płaskowickiej-bis wskazane byłoby zwiększenie szerokości azylu pomiędzy jezdniami do co najmniej 3,0 m.