Sytuację tę można by uzdrowić wykonując peron półwyspowy wysunięty na jezdnię przynajmniej do linii wyznaczającej skrajnię parkowania od strony jezdni. Tak jak to ilustruje ten poglądowy szkic.