Od redakcji

Kiedy przystankom „Dewajtis” przy Marymonckiej zmieniono nazwę na „UKSW”, przyczyn tej zmiany można się było tylko domyślać. Nie towarzyszyła jej żadna publiczna dyskusja czy konsultacje społeczne. Odsłonięcie kulis tej sprawy umożliwiają dziś dokumenty uzyskane z ZTM. Choć minęło ponad 10 lat, warto do nich zajrzeć.

Jak łatwo się domyśleć – ZTM wprowadził tę zmianę na wniosek UKSW. Z jednej strony uczelnia od kilkunastu lat nie ustaje w motywowanych zbyt dużym dystansem od istniejących przystanków naciskach na wprowadzenie autobusów do rezerwatu. Z drugiej jednak uznała, że Marymoncka jest wystarczająco blisko, by te zbyt odległe przystanki nazywały się tak jak ona. Konsekwencji w tym postępowaniu nie ma za grosz, ale za to ileż w nim samolubnej zaradności...

Pierwsze z poniższych pism kanclerza UKSW do ZTM nosi datę 02.08.2004 r. ZTM odpowiada... już po dwóch dniach! 13 sierpnia (11 dni po pierwszym wniosku!) nie tylko zapadają decyzje, ale trafiają do odpowiedniego działu ZTM celem wykonania. Tempo godnie pozazdroszczenia, zwłaszcza przez tych, którzy latami i bezskutecznie proszą ZTM o różne udogodnienia na przystankach.

Wychodząc naprzeciw prośbie uczelni ZTM zaproponował zmianę nazwy zespołu przystankowego na DEWAJTIS-UKSW, co byłoby rozsądnym kompromisem. Niestety – nie spotkało się z akceptacją kanclerza i nietuzinkowa nazwa leśnej ulicy znikła z sieci ZTM. Realizując zamówienie (czy raczej rozkaz) UKSW szefostwo ZTM nie uznało za stosowne zapytać o zdanie mieszkańców, czy nowa nazwa im odpowiada i podoba się bardziej niż „Dewajtis”. Zupełnie jakby chodziło o prywatny przystanek finansowany przez uczelnię, a nie element transportu zbiorowego finansowanego ze środków publicznych.

W piśmie z 4.08.2004 r. można przeczytać interesującą zapowiedź uruchomienia nowej linii autobusowej po Wisłostradzie, jednak UKSW nie odnosi się do tej deklaracji wprost. Niebawem wrócimy do tematu linii autobusowej na ul. Dewajtis i aktualnego stanowiska UKSW na jej temat [zobacz >>>].

Gazeta Stołeczna podała ostatnio o naciskach na dodanie do nazwy stacji metra „Pole Mokotowskie" przedrostka „SGH”. Z takim wnioskiem wystąpił senator PO Marek Rocki, były rektor SGH. Dopisanie się UKSW do metra „Wawrzyszew” wydaje się tylko kwestią czasu.

UKSW prosi ZTM

02.08.2004 r.

Do: Zarząd Transportu Miejskiego

Dotyczy: Uruchomienia komunikacji autobusowej na ul. Dewajtis

UKSW zwraca się z gorącą prośbą o dołożenie maksymalnych starań by od nowego roku akademickiego tj. od l.X.2004 r.:

a. został uruchomiony dodatkowy przystanek dla linii 181 w rejonie ul. Marymonckiej i ul. Dewajtis

b. nazwa przystanku została zmieniona z „Dewajtis” na „Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskdego (UKSW)”

c. wzmocniona została linia 181 o dodatkowe kursy szczególnie w godzinach 7.30-8.30.

Dyrektor administracyjny
mgr inż. Marek Lepa

Do wiadomości:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Inżynier Ruchu

[Skan kopii pisma PDF, 55 kB]

ZTM informuje o zamiarze uruchomienia linii po Wisłostradzie

Warszawa, 2004-08-04

Do: Pan Marek Lepa
Dyrektor Administracyjny UKSW

Stosownie do Państwa Pisma nr DA-223-14/04 z dnia 02.08. br. Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że w celu zapewnienia lepszego dojazdu do Uniwersytetu od października br. planujemy uruchomić nową linię autobusową na trasie: PL. WILSONA - Mickiewicza - Klaudyny - Podleśna - Gwiaździsta - Wybrzeże Gdyńskie - Pułkowa - MŁOCINY. Na ulicy Wybrzeże Gdyńskie w pobliżu Uniwersytetu uruchomiona zostałaby nowa para przystanków. Zakładamy, że linia ta kursowałaby od poniedziałku do piątku.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o pilne (do 10 sierpnia br.) nadesłanie nam opinii na temat trasy nowej linii. Prosimy również o następujące informacje:
• na które godziny przyjeżdżają pracownicy i studenci (z szacunkową liczbą),
• w jakich godzinach kończone są zajęcia i jak duże grupy studentów opuszczają teren UKSW,
• czy są/ a jeśli tak to jak duże przemieszczenia studentów do filii UKSW na ul. Wóycickiego,
• czy w soboty i niedziele są prowadzone zajęcia, a jeśli tak to w jakich godzinach.

Po przeprowadzonej wizji w terenie wskazane byłoby uatrakcyjnienie przez Państwa drogi dojścia z przystanków tej linii, zlokalizowanych na Wisłostradzie przy ul. Pergaminów do UKSW (przycięcie gałęzi, doświetlenie, itp.).

Informujemy także, że pismem ZTM/PP-2/3138-BI/2004 wystąpiliśmy do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy i Zarządu Dróg Miejskich o budowę przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ulic Marymoncka/Dewajtis.

Od 1 września br. planujemy zmianę nazwy zespołu przystankowego DEWAJTIS na DEWAJTIS-UKSW i w związku z tym mamy uprzejme pytanie czy akceptują Państwo nową nazwę tych przystanków.

Bogusław W. Borzym
Koordynator Działalności Przewozowej ZTM

[Skan kopii pisma PDF, 71 kB]

UKSW odpowiada

09.08.2004 r.

Do: Bogusław W. Borzym
Koordynator Działalności Przewozowej ZTM

Dotyczy: Uruchomienia komunikacji autobusowej na ul. Dewajtis.

W odpowiedzi na pismo ZTM/PP-2/3053a,3242-BI/04 z 04.08.2004 uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest zainteresowany poprawą komunikacji w rejonie ul. Dewajtis i ul. Wóycickiego.

1. Dziękujemy za zainteresowanie się powyższym problemem. Wydaje się, że newralgicznym jest problem przemieszczania się studentów między campusami Dewajtis - Wóycickiego stąd każda propozycja winna umożliwić taki ruch studentów.

2. Czas zajęć:
• pracownicy 7:30 do 15:30 (pon.-pt.)
• studenci - 8 co 1,5 godz. głównie do 16-18 (pon.-pt.)
• studenci zaoczni - pt. 16-21 ok.1000 osób
sob. 8 -21 ok. 1000 osób
niedz. 8-21 ok. 1000 osób

3. Trasa linii autobusowych od ul. Pułkowej winna przebiegać w pobliżu terenu UKSW na ui. Wóycickiego 1/3

4. Jeżeli to możliwe proponujemy nazwę zespołu przystankowego - „UKSW" (tak jak np. AWF)

Z wyrazami szacunku
dyrektor administracyjny UKSW
mgr inż. Marek Lepa

[Na piśmie pod dekretacją Bogusław W. Borzym dopisał prośbę o pilne ustalenia końcowe i informowanie na bieżąco.] [Skan kopii pisma PDF, 59 kB]

ZTM zapowiada zmiany

Do: Pan
Marek Lepa
Dyrektor Administracyjny UKSW

Stosownie do przeprowadzonej w dn. 10 sierpnia br, rozmowy telefonicznej, Zarząd Transportu Miejskiego oczekuje akceptacji następujących założeń dotyczących planowanej poprawy obsługi komunikacyjnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

- zasilenie linii 181 dodatkowym taborem oraz uruchomienie na jej trasie przystanków w rejonie skrzyżowania ulic Marymoncka / Dewajtis - z dniem 1 października br. pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia lokalizacji nowych przystanków przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy;

- zmiana nazwy zespołu przystankowego DEWAJTIS na UKSW - z dniem 1 września br.

Informuję jednocześnie, że wszelkie dalsze ustalenia w tej sprawie, w tym również ewentualna decyzja o uruchomieniu nowej linii autobusowej obsługującej Uniwersytet od strony Wisłostrady, zapadną w oparciu o wyniki analiz podjętych po realizacji wyżej wymienionych zmian. Decydujące znaczenie dla ostatecznej postaci układu komunikacyjnego w tym rejonie mieć będzie Koncepcja Przebudowy ul. Dewajtis, mająca na celu uporządkowanie ruchu kołowego (wraz z autobusami) i pieszego na tej ulicy. O jej opracowywaniu powiadomieni zostaliśmy przez Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany (pismo w załączeniu).

Bogusław W. Borzym
Koordynator Działalności Przewozowej ZTM

Załącznik: pismo WIR-IN-702-688-02/04

[Skan kopii pisma PDF, 60 kB]

Wniosek Działu Organizacji Przewozów ZTM

Warszawa, 2004-08-12

WNIOSEK Nr 28/04

w sprawie zmian w zespole przystankowym DEWAJTIS.

Dla poprawy oznakowania dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ui. Dewajtis, proponuje się zmienić nazwę zespołu przystankowego:
6011 DEWAJTIS -> 6011 UKSW

Jednocześnie w związku z planowanym uruchomieniem w tym ze­spole pary przystanków autobusowych, proponuje się dokonać zmiany numeracji istniejących przystanków tramwajowych:
01 -> 03
02 -> 04

Powyższe planuje się wprowadzić od dnia 1 września br.

Grzegorz Dziemieszczyk
Kierownik Działu Organizacji Przewozów

[Skan kopii pisma PDF, 37 kB]

Polecenie wykonania zmian

Warszawa, 2004.08.13

Do: Dział Infrastruktury Przystankowej ZTM

Dział Organizacji Przewozów uprzejmie informuje, że z dniem 1.09. br. dotychczasowa nazwa zespołu przystankowego 6011 DEWAJTIS zostaje zastąpiona nazwą 6011 UKSW.

Grzegorz Dziemieszczyk
Kierownik Działu Organizacji Przewozów

[Skan kopii pisma PDF, 30 kB]

[Wytłuszczenia w tekstach od redakcji]

Zobacz też

Zgoda na rozbudowę UKSW była warunkowa [zobacz >>>]

Jak sejm przerabiał ATK na UKSW [zobacz >>>]

Pismo Rektora do Konserwatora [zobacz >>>]

Korespondencja UKSW i ZTM z 2005 r. [zobacz >>>]