Uwagi i propozycje do projektu przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu Puławska / Poleczki / Pileckiego:

1. Poszerzyć przejazdy po południowej i wschodniej stronie skrzyżowania (w tym przez jezdnie prawoskrętów w narożnikach pn-wsch. i pd-wsch.) do 2,5 m (w miarę możliwości do 3,0 m). Na przejeździe po stronie południowej, ze względu na brak przejazdu po stronie północnej, będą się kumulować różne relacje, a cykl świateł jest dość długi - obecnie w sezonie na istniejącym przejściu zdarza się zaobserwować kilkanaście rowerów na jednej zmianie świateł. Z kolei przejazd po stronie wschodniej będzie intensywnie wykorzystywany po wybudowaniu ścieżki wzdłuż ul. Puławskiej.

2. Przewidzieć łącznik po północnej stronie ul. Pileckiego do ul. Janowskiego (dalej w niej - ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią)

3. Należy dążyć do maksymalizacji promieni łuków i przestrzeni akumulacji w relacjach N-S, N-E i E-W, w razie potrzeby kosztem pozostałych, znacznie mniej uczęszczanych. W szczególności:

a. Zwiększyć promień łuku na wylocie na północ po wschodniej stronie ul. Puławskiej i dociągnąć ścieżkę do połączenia chodników;

b. Zwiększyć promień łuku na wylocie na południe po wschodniej stronie ul. Puławskiej;

c. Odsunąć ścieżkę od jezdni w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania;

d. Oddzielić ścieżkę od chodnika w kierunku północnym po zachodniej stronie ul. Puławskiej (w rejonie omijanego słupa oświetleniowego);

4. Do rozważenia - czy nie odstąpić od wytycznych i nie zamienić miejscami przejazdów i przejść wzdłuż ul. Puławskiej, zwłaszcza po stronie zachodniej. Wydaje się, że byłoby wtedy trochę mniej krzyżowania ruchu pieszego i rowerowego.

Na załączonym rysunku przedstawiono propozycje z punktów 1-3. Kolorem czerwonym oznaczono korekty przebiegu, pomarańczowym - odcinki do poszerzenia.