ROW-09-0038-01-MS

Dotyczy: ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu Puławska-Poleczki-Pileckiego.

Chcąc uniknąć kosztownych korekt po zakończeniu prac przy realizacji ww. projektu, zwracamy uwagę na widoczne już teraz nieprawidłowości.

Konieczna jest korekta łuków na południowo-wschodnim rogu skrzyżowania, gdzie zgodnie z projektem promienie powinny wynosić 8m, a wykonano łuk o promieniu trzykrotnie mniejszym (sic!).

W związku z tak poważnymi błędami widocznymi w wykonawstwie, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na promienie pozostałych łuków skrzyżowania, jak też wysokości krawężników i skrajnię ścieżki. Przypominamy, że krawężniki zgodnie z prawem mają obowiązek mieć wysokość równą 0cm, chyba że wzdłuż nich prowadzony jest ściek przykrawężnikowy. W takim przypadku ich wysokość nie może w żadnym wypadku przekraczać 1cm przy przejeździe dla rowerzystów i 2cm przy przejściu dla pieszych, przy czym również takie różnice wysokości stanowią utrudnienie, chociażby dla osób niepełnosprawnych.

Na wszelki wypadek przypominamy też, iż zgodnie z prawem detekcja rowerów na skrzyżowaniach musi odbywać się w sposób automatyczny. W stosownych aktach prawnych nie istnieje pojęcie 'przycisków dla rowerzystów', zaś każdy pojazd, w tym rower, musi podlegać automatycznej detekcji.