Do:

Pełnomocnik Prezydenta d/s rozwoju transportu rowerowego

Zarząd Dróg Miejskich

Urząd Dzielnicy Mokotów

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o udostępnienie pieszym i rowerzystom przejazdu pod mostkiem, którym ul. Puławska przechodzi nad Potokiem Służewieckim.

Uzasadnienie

W obecnym układzie dróg ul. Puławska skutecznie oddziela Służewiec od Służewa oraz Ursynowa. Przejście czy przejazd rowerem możliwy jest tylko przy skrzyżowaniu z Wałbrzyską / Al. Lotników, co zmusza pieszych i rowerzystów do nadkładania drogi oraz zsiadania z roweru na przejściu. Pomimo istnienia ścieżek rowerowych na terenie Ursynowa, przejazd na Mokotów jest bardzo utrudniony - ścieżka rowerowa kończy się pod Dolinką Służewiecką.

W szczególności chodzi dojazd z Ursynowa do licznych biurowców w rejonie Wołoskiej / Domaniewskiej / Marynarskiej / Postępu. Odległość z Ursynowa nie jest zbyt duża, możliwe jest pokonanie takiego dystansu rowerem bez zmęczenia kierującego. W rejonie tym pracuje kilkanaście tysięcy ludzi, budowane są nowe biurowce. Dojazd komunikacją miejską jest słaby (autobusy stoją w korkach, a dojazd metrem do st. Wierzbno i dalej tramwajem czasochłonny), brak jest jakichkolwiek inwestycji w szynowy transport miejski w tym rejonie (np. uruchomienie SKM do stacji W-wa Służew, czy budowa linii tramwajowej w Al. Wilanowskiej do stacji metra Wilanowska). Przy panującym tam zagęszczeniu biurowców indywidualny transport samochodowy nie wchodzi w grę - jest fizycznie niemożliwe wybudowanie takiej ilości parkingów, a w godzinach rozpoczynania i końca pracy biur każda droga dojazdowa się zakorkuje.

Jednocześnie przy niewielkim nakładzie finansowym i organizacyjnym można umożliwić dojazd w to miejsce rowerem. Wystarczy niewielka przebudowa istniejącego mostu nad Potokiem Służewieckim na ul. Puławskiej oraz wyznaczenie ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Rzymowskiego.

Mostek jest wystarczająco szeroki i wysoki, by pod ul. Puławską dobudować pas rowerowo-pieszy, wystarczy wykonanie betonowej wylewki po stronie północnej, zjazdów z chodników po obu stronach Puławskiej oraz oświetlenia pod mostkiem.

Istniejące chodniki wzdłuż ul. Rzymowskiego (częściowo asfaltowe) są wystarczająco szerokie dla jednoczesnego ruchu pieszych i rowerów, a ruch pieszych znikomy. Budowa przejazdu pod mostkiem pozwoli tez na połączenie z powstającymi osiedlami na Wilanowie - szutrową ścieżką rowerową nad Potokiem Służewieckim, po udrożnieniu dalszej części trasy. Trasa z Wilanowa poprowadzona nad Potokiem z dala od ruchliwych ulic może cieszyć się dużą popularnością wśród mieszkańców powstającego wielotysięcznego Miasteczka Wilanów.

Dodatkowo w okolicy mostka, przy Puławskiej / Bacha powstaje nowe osiedle mieszkaniowe - droga pod mostkiem będzie najkrótszą drogą do tramwaju dla mieszkańców tego osiedla. W okolicy mostka znajdują się także biurowce UBC oraz wydziały i akademiki Uniwersytetu Warszawskiego.