Niewielkim nakładem finansowym można dobudować tam betonowy chodnik i przejazd rowerowy oraz zjazdy z poziomu chodnika. Taki przejazd jest już wpisany do uchwalonego i obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.