Dobrym przykładem do naśladowania jest przystosowanie do ruchu niezmotoryzowanych przepustu pod torowiskiem wzdłuż al.Prymasa na Woli po wkopaniu rurociągu ciepłowniczego [zobacz >>>].