Od redakcji

Rząd obecnie przygotowuje projekt Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokument, który ma wskazać, na co Polska chciałaby wydać kilkadziesiąt miliardów euro ze środków unijnych mających, w założeniu, pobudzić gospodarkę po pandemii i jednocześnie przyczynić się do zielonej transformacji.

W zeszłym tygodniu, na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego, przedstawiciele samorządów województw nakreślili całościową wizję wojewódzkich projektów rowerowych zgłoszonych do KPO. Mają one przyczynić się do stworzenia spójnej sieci tras rowerowych w skali kraju.

Drugą prezentację przedstawił Aleksander Buczyński z Europejskiej Federacji Cyklistów, będący też członkiem Zielonego Mazowsza. Zwrócił uwagę m.in. na wymierne korzyści płynące z rozwoju infrastruktury rowerowej mogącej pełnić funkcje turystyczne.

W efekcie, parlamentarzyści podjęli uchwałę, popierającą efektywne wydatkowanie środków poprzez wsparcie spójnej sieci krajowych tras rowerowych. Liczymy na to, że zostaną one uwzględnione przez rząd w Krajowym Planie Odbudowy. Zachęcamy też do wyrażenia własnego zdania w tym zakresie podczas konsultacji, które ruszają już 26 lutego.

Uchwała nr 1 Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego

z dnia 9 lutego 2021 roku

Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego wspiera budowę sieci krajowych tras rowerowych określonych w Stanowisku Nr 7/2019 Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych.

W opinii Zespołu zasadne jest skoncentrowanie funduszy dostępnych w Krajowym Planie Odbudowy na budowie sieci krajowych tras rowerowych. Budowa sieci krajowych tras rowerowych wymaga również koordynacji na poziomie centralnym oraz podjęcia prac legislacyjnych ułatwiających inwestycje w infrastrukturę transportu rowerowego.

Franciszek Sterczewski
Przewodniczący Zespołu