Stanowisko Nr 18/04 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie usprawnienia komunikacji rowerowej i poprawy bezpieczeństwa drogowego.

I. Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy popiera inicjatywy Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy zawarte w pismach  SRD.P/0114 - 238 i 269/04 w sprawie dostosowania warszawskich dróg i mostów poprzez wdrożenie rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb ruchu rowerowego, umożliwiających połączenia pomiędzy dzielnicami m. st. Warszawy.

II. Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy stoi na stanowisku, że rozbudowa sieci dróg rowerowych i połączenie istniejących szlaków w poszczególnych dzielnicach przyniesie mieszkańcom Warszawy wiele korzyści:

1. poprawi bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych;

2. zwiększy udział ruchu rowerowego w publicznym i prywatnym transporcie miejskim przyczyniając się do rozładowania zakorkowanych ulic i zmniejszenia emisji spalin samochodowych;

3. zachęci do aktywnego wypoczynku i rekreacyjnego poznawania Warszawy.

III. Mając powyższe na uwadze Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wskazuje następujące inwestycje - szlaki rowerowe niezbędne do zrealizowania na terenie Dzielnicy.

1. ul. Powstańców Śląskich - od ul. Połczyńskiej do ul. Piastów Śląskich,

2. ul. Górczewska - na całej długości na terenie Bemowa,

3. ul. Lazurowa - na całej długości,

4. ul. Szeligowska - do granic m.st. Warszawy,

5. ul. Kaliskiego - na całej długości do skrzyżowania z ul. Kleeberga,

6. ul. Kleeberga od skrzyżowania z ul. Kaliskiego po śladzie bocznicy kolejowej do skrzyżowania z ul. Radiową,

7. ul. Kocjana - (w ramach jej modernizacji) na całej długości,

8. ul. Połczyńska - na całej długości na terenie Bemowa,

9. ul. Dywizjonu 303 - ul. Radiowa (od Koła do Fortu Radiowo),

10. ul. Człuchowska - na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do ul. Lazurowej,

11. ul. Obrońców Tobruku i ul. Księcia Bolesława do ul. Księcia Janusza.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Marcin Bonicki