Odcinek Augustów - Augustów Port: korekta łuku i dobudowa drugiego toru wymagałaby ingerencji w linię brzegową jeziora Białego.