Oczekując w Jastrzębnej na opóźnioną Hańczę mieliśmy okazję przekonać się, że obecnie jednotorowa linia jest bardzo wrażliwa na zaburzenia rozkładu.