Stacja Kijewo: tutaj od linii Ełk - Olecko odgałęziałaby się nowa linia kolejowa (a dokładniej - od km 18,370, koło miejscowości Zatyki), w kierunku miejscowości Wieliczki i linii Olecko - Suwałki.