Raczki: nowy most kolejowy nad Rospudą projektanci proponują połączyć z projektowaną drogową obwodnicą Augustowa, aby skumulować uciążliwości w jednym korytarzu.