Michael Kremmer z firmy Pöyry przedstawia wybrane zagadnienia związane z korektami przebiegu linii w poszczególnych wariantach.