Nagrody Miasto i Transport

Podczas jubileuszowej X konferencji naukowo-technicznej Miasto i Transport 2016, 28 kwietnia Zielone Mazowsze zostało uhonorowane nagrodą za projekt Razem bez barier. Warszawa przyjazna wszystkim mieszkańcom.

Nagrodę Miasto i Transport 2016 przyznała 10-osobowa kapituła pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Wojciecha Suchorzewskiego (pierwszy z prawej). Pamiątkowy dyplom odebrali koordynatorka projektu Aleksandra Sulmicka i prezes Maciej Sulmicki.

Kapituła doceniła kompleksowe podejście, obejmujące działania interwencyjne (również wspólnie z wykluczonymi), doradztwo (spotkania i konsultacje dla mieszkańców), a także nagłaśnianie problemów (np. poprzez happeningi [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] i grę miejską [zobacz >>>]) oraz edukację społeczną.

Konkurs S3KTOR

Przy okazji przypominamy, że jeszcze do soboty można zagłosować na projekt Razem bez barier w konkursie S3KTOR 2015: ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2015/ (kategoria przestrzeń miejska).

Migawki z MiT2016

Poza wręczeniem nagród, na konferencji przedstawiono szereg prezentacji na temat komunikacji miejskiej.

Prezes MZA przedstawił plan wdrożenia bezemisyjnych przewozów na Trakcie Królewskim oparty na rozbudowie floty autobusów elektrycznych.

Omówiono temat torowisk trawiastych...

...których ostatnio w Polsce szybko przybywa.

Zwrócono również uwagę na problemy w kreowaniu systemu transportowego zgodnego z zasadami trwałego rozwoju, jakie wynikają z rozbudowy dróg szybkiego ruchu wokół Warszawy i wewnątrz niej. Skutkuje to niższą konkurencyjnością komunikacji zbiorowej i zachęcaniem do odbywania dłuższych podróży samochodem (jak też suburbanizacji).

Dużą popularnością na konferencji cieszyły się wersje drukowane naszych raportów [zobacz >>>] i podręcznika dobrych praktyk [zobacz >>>], wydane w ramach projektu Miasta dla ludzi: współpraca na rzecz przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców [zobacz >>>].