Nie bądź bierny - bądź bezpieczny

Widzisz braki i nieprawidłowości oznakowania? Starte pasy wyznaczające przejazd na jezdni? Gałęzie czy krzaki ograniczające widoczność lub zasłaniające oznakowanie? Nie czekaj, aż ktoś to zauważy albo ucierpi z tego powodu. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Wystarczy kontakt z odpowiednimi służbami miejskimi (patrz niżej). Zrób zdjęcie przed i po udanej interwencji i pochwal się nam. Najciekawsze sygnały opublikujemy.

Pogotowie Drogowe

Przyjmuje zgłoszenia o awariach drogowych, w tym wadach oznakowania i defektach nawierzchni.

Przez całą dobę możesz dzwonić pod bezpłatny numer 22-9633

Pogotowie Drogowe to jednostka, której zadaniem jest m.in.:

- zabezpieczanie wszelkich awarii w pasie drogi będącej w zarządzaniu ZDM (np.: zapadnięcia jezdni, chodników itp.)

- patrolowanie pasa drogi pod kątem bezpieczeństwa jej użytkowników (wszelkie napotkane nieprawidłowości przekazywane są właściwym instytucjom)

- ustawianie tymczasowego oznakowania pionowego w miejsce zniszczonego

Więcej w witrynie ZDM pod adresem:

www.zdm.waw.pl/pogotowie-drogowe/informacje-o-pogotowiu-drogowym.html

Infolinia Czystość

Przyjmuje zgłoszenia o roślinności przysłaniającej znaki drogowe, zarastaniu skrajni i zanieczyszczeniach nawierzchni dróg.

Przez całą dobę możesz dzwonić pod bezpłatny numer 0 800 800 117

Możesz też pisać na adres infolinia@zom.waw.pl

Więcej w witrynie ZOM pod adresem:

www.zom.waw.pl/aktual.html#ak144

www.zom.waw.pl/infolinia.php