Będzie poczwórne referendum?

Prawo i Sprawiedliwość zbiera podpisy za poczwórnym referendum w Warszawie – na temat prywatyzacji SPEC oraz podwyżek biletów ZTM, opłat za wodę i ścieki oraz za przedszkola.

Pozytywnie zaskakuje sposób przeprowadzenia tej akcji. Przede wszystkim działanie jest tak przygotowane, że nie trzeba być zwolennikiem PiS, żeby chcieć poprzeć takie referendum. Nie ma typowej dla tej partii ideologizacji. Proste pytania z poziomu lokalnego, za to w sprawach bardzo obchodzących przeciętnego mieszkańca. I bulwersujących, bo chodzi o podwyżki w każdym przypadku o dobrych kilkadziesiąt procent.

Drugim pozytywem jest dobry plan, rokujący jego wysoką skuteczność. Ja o zbieraniu podpisów (trzeba zebrać poparcie 10% uprawnionych do głosowania - czyli ok. 135 tysięcy warszawiaków) dowiedziałem się z ulotki w mojej skrzynce pocztowej. Na odwrocie wydrukowano formularz z prośbą o zebranie podpisów wszystkich domowników. Do tego dołączono kopertę umożliwiającą ich odesłanie pocztą na koszt adresata.

Jeśli takie przesyłki rozesłano do wszystkich mieszkań w Warszawie, to jest wysoka szansa, że podpisy zebrać się uda. Jeśli tylko tak jak przypuszczam, termin zbierania podpisów jest tak zgrany, aby referendum zostało przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi, to o jego wynik, jak i wymaganą 30% frekwencję możemy być spokojni.

O co pyta PiS?

Kolejną zaletą są jasno sformułowane pytania, nie dopuszczające żadnych nadużyć interpretacyjnych, proponujące utrzymanie cen do końca obecnej kadencji na poziomie z roku 2010, czyli dotychczasowym. Oto one:

1. Czy jesteś przeciw sprzedaży przez m. st. Warszawa Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SPEC S.A.?

2. Czy jesteś za obowiązywaniem do końca obecnej kadencji Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz cen biletów komunikacji miejskiej w m. st. Warszawa na poziomie obowiązującym w roku 2010?

3. Czy jesteś za obowiązywaniem do końca obecnej kadencji Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz cen wody i odprowadzania ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie na poziomie obowiązującym w roku 2010?

4. Czy jesteś za obowiązywaniem do końca obecnej kadencji Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz opłat za żłobki miejskie na poziomie obowiązującym w roku 2010?

Dlaczego to ważne?

Według inicjatorów referendum, ceny biletów ZTM mają wzrosnąć (docelowo) o 70%, opłat za wodę i ścieki o 30%, a za przedszkole nawet o 600% (z 200 do 1170 zł – według projektu, który wkrótce ma trafić pod obrady Rady Miasta). Dlaczego podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej bez poprawy jej jakości i przy zamrożeniu cen parkowania to nie jest dobry pomysł, pisaliśmy już kilkukrotnie [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Oczywiście sprzedaż SPECu – naturalnego monopolisty - długofalowo też będzie skutkowała podwyżkami. Prywatyzacja monopolu naturalnego nie stworzy konkurencji, za to pozbawi miasto wpływu na ceny. Utrudni to w szczególności realizację Programu Ochrony Powietrza [zobacz >>>], który zakłada m.in. eliminację źródeł tzw. niskiej emisji poprzez zastępowanie lokalnych kotłowni przyłączaniem do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo skomplikuje też i tak niewydolny proces uzgodnień i koordynacji inwestycji w mieście.

Zobacz także

Ostatnim, ale nie najmniej ważnym, pozytywem jest osoba pełnomocnika inicjatora referendum, który firmuje akcję: Zbigniew Romaszewski.

Więcej informacji:

referendumwarszawskie.pl/informacje-o-referendum