Chętnie publikujemy kolejny przykład na to, że warto zabiegać o poprawę warunków komunikacji rowerowej. W badaniach Barometru Warszawskiego z końca 2008 r. 62% respondentów wyraziło pogląd, że w Warszawie jest za mało ścieżek rowerowych. Prawie 70% uznało stolicę za miasto nieprzyjazne dla rowerzystów. Takie wyniki nie dziwią, czy jednak znajdują swoje odbicie w jakiejkolwiek aktywności na rzecz poprawy tego stanu, czy tylko w biernym cierpieniu i jałowym narzekaniu? Niezadowolonych cyklistów i tym razem zachęcamy do upominania się o lepsze traktowanie [zobacz >>>].

ZDM/DZWD/0717/Ż/125/09

Warszawa, dn. 15.06.2009 r.

Do: Marcin Jackowski

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pismo [zobacz >>>] uprzejmie informuję, że obecnie prowadzimy budowę ścieżki rowerowej w Al.Ujazdowskich odc. Pl. Trzech Krzyży - Bagatela której termin zakończenia budowy jest przewidziany do 15.09.2009 roku. Zleciliśmy w dniu 4.06.2009 roku do Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg przeprowadzenie remontu ścieżek rowerowych na ulicach:
Marymoncka - odc. AWF - Podleśna
Podleśna - odc. Marymoncka - Gwiaździsta
Kruczkowskiego odc. Al.3 Maja - ul.Tamka
na łączną przybliżoną wartość 1.000.000 złotych
Termin realizacji zlecenia do 15.09.2009 roku

Informuję, że w trakcie realizacji remontu zostaną wymienione obramowania, wymienimy konstrukcję podbudowy oraz wykonamy nawierzchnię asfaltową zgodną z Zarządzeniem Nr 380/2007 Prezydenta Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej [zobacz >>>]. Zaplanowaliśmy również zmiany w stałej organizacji ruchu które zostały zatwierdzone przez Komedę Stołeczną Policji, a obecnie są w zatwierdzeniu u Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

W trakcie przygotowywania jest projekt przebudowy ścieżki rowerowej w ul. Sobieskiego na odc. Al.Wilanowska - Chełmska. Po realizacji wykonania projektu wystąpimy o przyznanie środków na realizację tego zadania.

W odpowiedzi na Pana stwierdzenie dotyczące "dużej skali" wymian nawierzchni jezdni w weekendy informuję, że przeprowadzenie wymiany nawierzchni kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną w ścieżkach rowerowych poprzedzone jest wymianą całej konstrukcji podbudowy co wpływa na wydłużenie czasu realizacji wykonania remontu.

Informuję, że stanowiskiem Zarządu Dróg Miejskich jest dobry dostęp do komunikacji zbiorowej oraz dostęp do sieci ścieżek rowerowych które są priorytetem w strefie centralnej miasta oraz, że dołożymy starań o podwyższenie komfortu mieszkańców korzystających z nich.

Z poważaniem
Grażyna Lendzion
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Do wiadomości:
Biuro Drogownictwa i Komunikacji

[Wytłuszczenia i skróty od redakcji, skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/odpowiedzi/zdm2mj_marymoncka_remont_200906.pdf ]

Od redakcji

Deklaracja ZDM wydaje się bezprecedensowa i może zwiastować przełom. W dotychczasowych działaniach zarządców stołecznych dróg widać było założenie, że remontów wymagają tylko jezdnie i niekiedy chodniki, a na ścieżkach rowerowych wystarczy załatać ubytek albo poczekać, aż zarośnie.

Choć na razie są to tylko słowa, doceniamy je i mamy nadzieję, że w kolejnych latach skala podobnych remontów nie zmaleje i będą prowadzone w pierwszym kwartale, aby ich efekty rowerzyści mogli odczuć przez większość sezonu i w czasie letniej kulminacji, a nie dopiero jesienią.

Czekamy niecierpliwie na realizację w/w planów i możliwość udokumentowania jej tutaj wraz z wyrazami uznania dla pani dyr. Grażyny Lendzion. Mamy nadzieję, że jakość prac również dostarczy samych trwałych powodów do zadowolenia.

W kontekście zapowiedzi remontu ścieżki na ul. Marymonckiej warto też odnotować, że właśnie od niej rozpoczął się 14 kwietnia 2007 r. Bielański przejazd techniczny [zobacz >>>]. Przedstawiciele zarówno Rady jak i Zarządu Bielan mieli wówczas okazję do namacalnego zapoznania się z wieloma wadami i fatalną jakością nawierzchni, otrzymali też na piśmie listę 23 problemów. Niestety - minęły dwa lata, a o poprawę nadal muszą występować samotni mieszkańcy [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Temat poprawy warunków komunikacji rowerowej na Bielanach został odfajkowany [zobacz >>>] [zobacz >>>] i zupełnie przestał tutejsze władze interesować...

Dla porządku - o wyznaczeniu przez urząd szlaku zwanego rowerowym z ul. Nocznickiego do ul. Wóycickiego pamiętamy, ale nie wydaje nam się, by trasę tak fatalnej jakości należało komukolwiek rekomendować. Za pieniądze na nią wydane można było zrobić coś bardziej pożytecznego, gdyby urząd miał w zwyczaju pytać o zdanie użytkowników rowerów, zamiast nieustannie ucinać wszelkie próby dyskusji brakiem pieniędzy (w przerwach między wydawaniem ich zupełnie po swojemu).