Zielone Mazowsze 1

Warszawa, 7.11.2001 r.

Do: Janusz Galas, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Szanowny Panie,

Uprzejmie informujemy, że w wyniku nieprawidłowo zrealizowanej przebudowy skrzyżowania ulic Reymonta i Broniewskiego, na odcinku ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Broniewskiego notorycznie parkują samochody, utrudniając ruch rowerzystów i pieszych. Zwracamy się z wnioskiem o wygrodzenie słupkami antysamochodowymi odcinka ścieżki przed pawilonami handlowymi.

W wyniku tej samej inwestycji znacząco pogorszył się również stan nawierzchni ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Reymonta na odcinku od Broniewskiego do Kochanowskiego. Zwracamy się o przywrócenie stanu poprzedniego, tj. jednorodnej nawierzchni z asfaltobetonu.

Z poważaniem,

Aleksander Buczyński

wiceprezes

ZDM/IO/5512/33/10406/01

Warszawa dn. 13.12.01 r.

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie w sprawie wygrodzenia ścieżki rowerowej na ul.Broniewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Reymonta Zarząd Dróg Miejskich informuje, że inwestycja poszerzenia ul. Reymonta nie jest jeszcze zakończona. Słupki na ul.Broniewskiego w rejonie pawilonów handlowych będą ustawione przed zakończeniem inwestycji zgodnie z zatwierdzonym w tut. Zarządzie projektem organizacji ruchu.

Jednocześnie informujemy, że przed rozpoczęciem budowy drugiej jezdni ul. Reymonta ścieżka rowerowa na odc. od ul. Broniewskiego do ul. Kochanowskiego nie istniała. Ścieżka rowerowa prowadzona wzdłuż ul. Broniewskiego była zakończona przy skrzyżowaniu z ul. Reymonta, a ścieżka prowadzona wzdłuż ul. Powstańców Śląskich była zakończona za skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego. Na odc. od ul. Kochanowskiego do ul. Broniewskiego istniał chodnik przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego. Obecnie, w ramach przebudowy ul. Reymonta, z szerokiego chodnika została wydzielona ścieżka rowerowa, która łączy obie drogi dla rowerzystów. Jednocześnie informujemy, że ścieżki rowerowe budowane są z kostki betonowej, natomiast unikamy stosowania nawierzchni z asfaltów lanych.

Zastępca dyrektora

Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

mgr inż. Janusz Galas

Zielone Mazowsze 2

Warszawa, 15.02.2002 r.

Do: Janusz Galas, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na pismo (znak ZDM/IO/5512/33/10406/01) w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Reymonta i Broniewskiego, uprzejmie informujemy, że mimo zapowiedzi Pana Dyrektora wciąż brak słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na ścieżki rowerowe przed pawilonami handlowym, zarówno wzdłuż ul. Reymonta jak i ul. Broniewskiego.

Zwracamy uwagę, że brak takich zabezpieczeń sprawia że codziennie dochodzi w rejonie ww. skrzyżowania do niebezpiecznych sytuacji, powodowanych przez samochody manewrujące na ścieżce oraz zawężenie przez nieprawidłowe parkowanie ciągu pieszo-rowerowym w miejscu intensywnego ruchu pieszych (piesi wychodzą ze sklepów wprost pod koła rowerów).

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego słupków antysamochodowych nie ustawiono podczas kładzenia nowej nawierzchni chodników i ścieżek, co zabezpieczyłoby je przed niszczeniem, a prawdopodobnie również obniżyło koszty wykonania.

Po wschodniej stronie ul. Reymonta, na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Broniewskiego, przed rozpoczęciem budowy drugiej jezdni istniał asfaltowy chodnik szerokości 4 m. By wytyczyć ścieżkę rowerową, wystarczyło nanieść oznakowanie poziome i pionowe. Jeśli Zarząd Dróg Miejskich dysponuje funduszami na wymianę nawierzchni, chętnie wskażemy odcinki ścieżek wymagające natychmiastowego remontu. Trudno natomiast zrozumieć, czemu znajdująca się w dobrym stanie nawierzchnia asfaltowa jest zrywana i zastępowana tandetną kostką betonową bez podbudowy, podczas gdy na wielu warszawskich ścieżkach wciąż straszą połamane płyty chodnikowe i wystające krawężniki.

Połączenie tych dwóch błędów - nieprawidłowy dobór nawierzchni i brak zabezpieczeń przed nielegalnym parkowaniem - sprawiło, że już obecnie fragmenty ścieżek w rejonie omawianego skrzyżowania są zniszczone w stopniu kwalifikującym je do generalnego remontu. Fakt, że stało się to zaledwie kilka miesięcy po wymianie nawierzchni, budzi podejrzenia o marnotrawstwo środków publicznych.

Wnosimy o jak najszybsze wygrodzenie słupkami ścieżek wzdłuż ulic Broniewskiego i Reymonta na odcinkach przed pawilonami handlowymi oraz naprawę zniszczonej nawierzchni.

Z poważaniem,

Aleksander Buczyński

wiceprezes

ZDM/PN/1524/VII/2002

Warszawa, dn. 24.VII.2002 r.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że ul. Reymonta została dopuszczona do ruchu w celu uzyskania efektu komunikacyjnego. Roboty drogowe na tym obiekcie zostały zakończone. Nie została jednak budowa przekazana do eksploatacji Wydziałowi Drogowemu Żoliborz z powodu opóźniających się odbiorów robót branżowych. Generalny Wykonawca budowy przygotowuje obecnie wymagane do odbioru materiały i dokumenty. Zarząd Dróg Miejskich w chwili obecnej nie ma już funduszy aby wykonać jakiekolwiek roboty dodatkowe. Nie możemy odpowiadać za nieprzestrzeganie przepisów przez źle parkujących kierowców (uszkodzenie ścieżek rowerowych). Sprawą tą powinny zając się Policja i Straż Miejska.

p.o. Zastępca Dyrektora d/s Inwestycji mgr inż. Maciej Dudziński.

Do wiadomości: Wydział Oznakowania ZDM.