2011 - rokiem wolontariatu

W 2011 roku Unia Europejska obchodzi rok wolontariatu. Z tej okazji postanowiliśmy bardziej aktywnie zapraszać Was do współpracy z nami przy różnego rodzaju małych lub dużych projektach. Zielone Mazowsze od samego początku jest organizacją opartą na ochotniczej pracy rąk i umysłów ludzkich. Choć od czasu do czasu pojawiają się projekty, w których konkretne prace wiążą się z wynagrodzeniem, to większość z nas angażuje się w działania organizacji jako wolontariusze. Zarząd organizacji też nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności administracyjne.

Teraz, aby ułatwić Wam włączenie się w nasze działania, co miesiąc (po 15 dniu miesiąca) będziemy umieszczać na tej stronie www informacje o tym, w jakich pracach można wziąć udział przez najbliższe 2-3 miesiące. Każda z prac ma swój własny kontakt do osoby, która prowadzi wykonywane zadanie (to także wolontariusze).

W czym potrzebujemy pomocy?

Proponowane prace wolontariackie na styczeń i luty 2011:

1. Pomoc w opracowaniu kolejowych rozkładów jazdy Kolei Mazowieckich dla stacji w aglomeracji warszawskiej w formie przyjaznej dla pasażerów oraz ulotkowej. Praca przy komputerze, w domu na ogólnodostępnych programach edytorskich i obliczeniowych. Kontakt: w.szymalski@zm.org.pl

2. Pomoc w przygotowaniu prostej metodyki wykonywania badań węzłów przesiadkowych w mieście (a w późniejszym terminie także w wykonywaniu badań). Pozyskanie i analiza wybranych pozycji literatury. Kontakt: w.szymalski@zm.org.pl

3. Pomoc w wykonywaniu przeglądu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Warszawie. Codzienne przeglądanie wybranych stron internetowych i notowanie wybranych informacji. W późniejszym okresie możliwość prowadzenia analizy danych i przygotowywania materiałów do wystąpień publicznych / pisemnych dotyczących tematyki brd. Kontakt: w.szymalski@zm.org.pl

4. Pomoc w przygotowaniu kolejnych działań VVarszawskiej Inicjatywy Pieszej: m.in. konkursu na prace graficzne, wykonywaniu przedmiotów potrzebnych do prowadzenia happeningów. Z reguły wymagana będzie wizyta w siedzibie stowarzyszenia. Kontakt: w.szymalski@zm.org.pl

5. Pomoc w pracach związanych z postępowaniami administracyjnymi zarówno merytoryczna (zapoznanie się z przepisami ochrony środowiska), jak i czysto administracyjna (wysyłanie pism, gromadzenie i archiwizowanie, śledzenie postępów). Kontakt: m.zalinska@zm.org.pl

6. Dokumentacja zdjęciowa miejsc i wydarzeń, które nas interesują. Wymagany własny aparat cyfrowy. Kontakt: raffi@masa.waw.pl

Co oferujemy?

Choć praca bez wynagrodzenia nadaje wolontariatowi sens, to za uczestnictwo w naszych działaniach jako wolontariusz możesz oczekiwać:

1. Listu referencyjnego od prezesa Zielonego Mazowsza.

2. Zwrotu poniesionych kosztów koniecznych do wykonania zadania, np: jeśli wymaga on wyjazdu poza miejsce zamieszkania, kupna materiałów.

3. Zamieszczenia informacji o wykonanej przez wolontariusza pracy np: w wykonanym raporcie, informacji na stronie www o zrealizowanym działaniu.

4. Ubezpieczenia NNW.

5. Łatwiejszego dostępu do ekspertów, konferencji, szkoleń (w tym także zagranicznych).

6. Drobnego upominku, np: koszulki, torebki, która przydaje się podczas wykonywania zadań.

7. Własnej satysfakcji.

Co już zrobiliśmy?

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy realizujemy lub zrealizowaliśmy m.in.:

Warszawską Masę Krytyczną: www.masa.waw.pl

Audyt rowerowy: [zobacz >>>]

Badania parkowania: [zobacz >>>]

Ratowanie linii kolejowych: [zobacz >>>] [zobacz >>>]

VVarszawską Inicjatywę Pieszą: [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Ratowanie Lasu Bielańskiego: [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Badania ruchu rowerowego: [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Ewaluacja akcji Co z tą Warszawą? (w ramach praktyk studenckich): [zobacz >>>]