W czym potrzebujemy pomocy?

Proponowane prace wolontariackie na marzec i kwiecień 2011:

1. Pomoc w zbieraniu materiałów i przygotowywaniu trzecich badań parkowania w śródmieściu Warszawy. Badania odbędą się na przełomie marca i kwietnia. Mile widziana dyspozycyjność w godzinach 8-16. Zobacz wyniki poprzednich badań: [zobacz >>>] [zobacz >>>]. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

2. Pomoc w przygotowaniu kolejnych działań VVarszawskiej Inicjatywy Pieszej z okazji 1 kwietnia. Przewidujemy legalny happening na jednym lub kilku skrzyżowaniach w mieście, do którego realizacji potrzeba 3-4 wolontariuszy w godzinach 10-16. Od wolontariuszy oczekujemy poczucia humoru. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

3. Pomoc w wykonywaniu przeglądu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce i Warszawie. Codzienne przeglądanie wybranych stron internetowych i notowanie wybranych informacji. W późniejszym okresie możliwość prowadzenia analizy danych i przygotowywania materiałów do wystąpień publicznych/ pisemnych dotyczących tematyki brd. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

4. Dokumentacja zdjęciowa miejsc i wydarzeń, które nas interesują. Wymagany własny aparat cyfrowy. Kontakt: raffi(at)masa.waw.pl

5. Pomoc w przygotowaniu raportu na temat nasadzeń drzew w ulicach przy powstających nowych budynkach w Warszawie. Raport będzie polegał na sprawdzeniu inwestycji powstałych po 1990 roku w określonym rejonie miasta ze zrobieniem zdjęć. Kontakt: rytel(at)poczta.onet.pl.

6. Pomoc w przygotowaniu raportu o synchronizacji świateł na głównych ciągach Warszawy zmuszających do jazdy z prędkościami przekraczającymi dopuszczalne - pomiary w terenie i podsumowanie. Kontakt: rytel(at)poczta.onet.pl

7. Pomoc w projekcie 'Zielone zamówienia - mniej odpadów z opakowań' - przygotowywanie pism do instytucji publicznych i firm z sugestiami odnośnie ekologizacji zamawianych dostaw - np. napoje i wody mineralne tylko w butelkach zwrotnych. Kontakt: rytel(at)poczta.onet.pl

8. Pomoc w charakterze łącznika pomiędzy stowarzyszeniem a sekretariatem Koalicji Klimatycznej www.koalicjaklimatyczna.org . W ramach obowiązkow m.in. konsultowanie stanowisk koalicji z władzami stowarzyszenia, śledzenie dyskusji wewnątrz koalicji. Oprócz obowiązków także możliwość poznania ekspertów z zakresu polityki energetycznej i klimatycznej, uczestnictwa w ciekawych konferencjach i szkoleniach. kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

9. Pomoc w przygotowaniu technicznym i formalnym wniosku o dofinansowanie z programu Intelligent Energy Europe w ramach partnerstwa z organizacjami m.in. z Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji. Projekt dotyczy promocji innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu, np: planów mobilności, planowania przestrzennego, włączenia handlu emisjami CO2 do sektora transportowego. Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie stworzona zostanie możliwosć zatrudnienia pomocnika przy projekcie. kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

Zgłosili się

Do poniższych prac już zgłosili sie pierwsi chętni, co nie oznacza, że nie możesz zgłosić się i Ty:

1. Pomoc w opracowaniu kolejowych rozkładów jazdy Kolei Mazowieckich dla stacji w aglomeracji warszawskiej w formie przyjaznej dla pasażerów oraz ulotkowej. Praca przy komputerze, w domu na ogólnodostępnych programach edytorskich i obliczeniowych. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

2. Pomoc w przygotowaniu prostej metodyki wykonywania badań węzłów przesiadkowych w mieście (a w późniejszym terminie także w wykonywaniu badań). Pozyskanie i analiza wybranych pozycji literatury. Kontakt: w.szymalski(at)zm.org.pl

3. Pomoc w pracach związanych z postępowaniami administracyjnymi zarówno merytoryczna (zapoznanie się z przepisami ochrony środowiska), jak i czysto administracyjna (wysyłanie pism, gromadzenie i archiwizowanie, śledzenie postępów). Kontakt: m.zalinska(at)zm.org.pl

Co oferujemy?

Choć praca bez wynagrodzenia nadaje wolontariatowi sens, to za uczestnictwo w naszych działaniach jako wolontariusz możesz oczekiwać:

1. Listu referencyjnego od prezesa Zielonego Mazowsza.

2. Zwrotu poniesionych kosztów koniecznych do wykonania zadania, np: jeśli wymaga on wyjazdu poza miejsce zamieszkania, kupna materiałów.

3. Zamieszczenia informacji o wykonanej przez wolontariusza pracy np: w wykonanym raporcie, informacji na stronie www o zrealizowanym działaniu.

4. Ubezpieczenia NNW.

5. Łatwiejszego dostępu do ekspertów, konferencji, szkoleń (w tym także zagranicznych).

6. Drobnego upominku, np: koszulki, torebki, która przydaje się podczas wykonywania zadań.

7. Własnej satysfakcji.

Wiecej: [zobacz >>>]