Po krótkiej przerwie wznawiamy biuletyn wolontariatu. Tym razem będziemy informować z kilkudniowym wyprzedzeniem o planowanych pracach wolontariackich na nadchodzące kolejne dwa miesiące.

W czym potrzebujemy pomocy?

Proponowane prace wolontariackie na sierpień i wrzesień 2011:

1. Udział działaniach VVarszawskiej Inicjatywy Pieszej. Pomoc w pomiarach i dokumentowaniu (zdjęcia, filmy) węzłów przesiadkowych w Warszawie. Wyniki będą podstawą raportu przekazanego władzom Warszawy. Kontakt: patryk84b[at]wp.pl

2. Pomoc przy projekcie Klimat bez sadzy - organizacja happeningów, dystrybucja ulotek, monitoring aktualnego zanieczyszczenia powietrza w Warszawie. Kontakt: a.zajaczkowska[at]zm.org.pl

3. Lokalne pomiary ruchu rowerowego. Celem jest ocena wykorzystania wybranych istniejących i postulowanych udogodnień dla rowerzystów, w większości w centrum Warszawy. Wymagana punktualność i dokładność. W zgłoszeniu proszę podać terminy, w których dysponujecie wolnym czasem (np. dni powszednie po 16, każdy wtorek od rana do wieczora itp.) Kontakt: olek[at]zm.org.pl

4. Dokumentacja zdjęciowa miejsc i wydarzeń, które nas interesują. Wymagany własny aparat cyfrowy. Kontakt: raffi[at]masa.waw.pl

Wolontariusze już pomogli

To m.in. dzięki wolontariuszom w lipcu udało się:

Zorganizować happening dotyczący jazdy rowerami po ulicach z buspasami. [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Zbadać i udokumentować przejścia niedostępne dla niepełnosprawnych. [zobacz >>>]

Co oferujemy?

Choć praca bez wynagrodzenia nadaje wolontariatowi sens, to za uczestnictwo w naszych działaniach jako wolontariusz możesz oczekiwać:

1. Listu referencyjnego od prezesa Zielonego Mazowsza.

2. Zwrotu poniesionych kosztów koniecznych do wykonania zadania, np: jeśli wymaga on wyjazdu poza miejsce zamieszkania, kupna materiałów.

3. Zamieszczenia informacji o wykonanej przez wolontariusza pracy np: w wykonanym raporcie, informacji na stronie www o zrealizowanym działaniu.

4. Ubezpieczenia NNW.

5. Łatwiejszego dostępu do ekspertów, konferencji, szkoleń (w tym także zagranicznych).

6. Drobnego upominku, np: koszulki, torebki, która przydaje się podczas wykonywania zadań.

7. Własnej satysfakcji.