Proponowane prace wolontariackie na wrzesień i październik 2011:

W czym potrzebujemy pomocy?

1. Przygotowanie wystawy fotograficznej pod hasłem Przyjazna ludziom przestrzeń miejska. Potrzebujemy osób gotowych swym doświadczeniem plastycznym itp. pomóc w zaprojektowaniu wyglądu i układu plansz ekspozycyjnych, dobraniu wystroju, zleceniu wykonania i nadzoru nad nim itp. Kontakt: jack[at]zm.org.pl

2. Działania VVarszawskiej Inicjatywy Pieszej. Pomoc w pomiarach i dokumentowaniu (zdjęcia, filmy) węzłów przesiadkowych w Warszawie. Wyniki będą podstawą raportu przekazanego władzom Warszawy. Kontakt: patryk84b[at]wp.pl

3. Udział w przygotowaniu i realizacji happeningu związanego z niekorzystną dla pieszych organizacją ruchu drogowego na skrzyżowaniu Nowy Świat/Świętokrzyska. Happening odbędzie się 30 sierpnia 2011 o godzinie 15:00 [zobacz >>>]. Zapraszamy do kontaktu z: marek.slon[at]wp.pl

4. Pomoc przy projekcie ,,Klimat bez sadzy'' - organizacja happeningów, dystrybucja ulotek, monitoring aktualnego zanieczyszczenia powietrza w Warszawie. 26 sierpnia 2011 roku pomoc w organizacji akcji towarzyszących Warszawskiej Masie Krytycznej. 22 września pomoc w kolportażu materiałów projektu przy wypożyczalniach rowerów m.st. Warszawy. Kontakt: a.zajaczkowska[at]zm.org.pl

5. Wolontarystyczna adopcja zebr. Poszukujemy przynajmniej 10 wolontariuszy do opieki nad przygotowywanymi obecnie sympatycznymi zebrami w postaci standów, które będą wędrowały po nieprzyjaznych dla pieszych miejscach miasta. Zakładamy, że każdy wolontariusz będzie się opiekował jedną zebrą. Akcja będzie miała charakter długotrwały. Możliwe będzie zaangażowanie się po godzinach pracy (przed 8 rano i po 16) i w niewielkim wymiarze godzin tygodniowo. Po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń zorganizowane zostanie zebranie organizacyjne w tej sprawie. Akcji będzie towrzyszył konkurs z nagrodami. Kontakt: w.szymalski[at]zm.org.pl

6. Pomoc w organizacji gry miejskiej z okazji 22 września 2011 związanej z punktami zwrotnymi działalności ZM: [zobacz >>>]. Do organizacji potrzeba przynajmniej 10 osób. Po zebraniu zgłoszeń odbędzie sie zebranie organizacyjne w tej sprawie. Kontakt: w.szymalski[at]zm.org.pl

7. Lokalne pomiary ruchu rowerowego. Celem jest ocena wykorzystania wybranych istniejących i postulowanych udogodnień dla rowerzystów, w większości w centrum Warszawy. Wymagana punktualność i dokładność. W zgłoszeniu proszę podać terminy, w których dysponujecie wolnym czasem (np. dni powszednie po 16, każdy wtorek od rana do wieczora itp.) Kontakt: olek[at]zm.org.pl

8. Dokumentacja zdjęciowa miejsc i wydarzeń, które nas interesują. Wymagany własny aparat cyfrowy. Kontakt: raffi[at]masa.waw.pl

Tu wolontariusze już pomogli

To m.in. dzięki wolontariuszom w lipcu udało się:

Zorganizować happening dotyczący jazdy rowerami po ulicach z buspasami. [zobacz >>>] [zobacz >>>]

Zbadać i udokumentować przejścia niedostępne dla niepełnosprawnych. [zobacz >>>]

Co oferujemy?

Choć praca bez wynagrodzenia nadaje wolontariatowi sens, to za uczestnictwo w naszych działaniach jako wolontariusz możesz oczekiwać:

1. Listu referencyjnego od prezesa Zielonego Mazowsza.

2. Zwrotu poniesionych kosztów koniecznych do wykonania zadania, np: jeśli wymaga on wyjazdu poza miejsce zamieszkania, kupna materiałów.

3. Zamieszczenia informacji o wykonanej przez wolontariusza pracy np: w wykonanym raporcie, informacji na stronie www o zrealizowanym działaniu.

4. Ubezpieczenia NNW.

5. Łatwiejszego dostępu do ekspertów, konferencji, szkoleń (w tym także zagranicznych).

6. Drobnego upominku, np: koszulki, torebki, która przydaje się podczas wykonywania zadań.

7. Własnej satysfakcji.