ROW-09-0041-01-MS

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Dotyczy: planów przebudowy ul. Rosoła.

Nawiązując do punktu w przyszłorocznym budżecie m.st. Warszawy dotyczącym modernizacji ul. Rosoła, przypominamy że zgodnie z przyjętym w zeszłym roku planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty (Dz.U. Woj. Maz. nr 138 z dn. 13 VIII 2008 r., poz. 4870), na ulicach 40.1KDG Rosoła oraz 40.2DKG Relaksowej, na odcinku od ul. Jeżewskiego do ul. Szajnowskiego przewidziana jest obustronna ścieżka rowerowa (ilustracja w załączniku). Prosimy o pilne uwzględnienie tego w projektach, aby uniknąć konfliktów z prawem oraz wybudowania niefunkcjonalnego slalomu dla rowerów.

W związku z nadal występującymi problemami w sprawie egzekwowania standardów rowerowych, w tym zwłaszcza nawierzchni, prosimy o pilnowanie zgodności wykonania inwestycji również z tym aspektem prawa lokalnego.