Fundacja Integracja i Fundacja BGŻ ogłaszają internetowy konkurs na najciekawsze propozycje tras rowerowych, ścieżek miejskich oraz miejsc atrakcyjnych i dostępnych dla osób z niepełnosprawnością. Na zwycięzców czekają trzy równorzędne nagrody o wartości 600 zł i gadżety rowerowe.

Celem konkursu jest aktywizacja sportowa osób z niepełnosprawnością, poprzez motywowanie ich do korzystania z roweru, oraz promocja miejsc, w których aktywnie mogą spędzać czas wolny.

Konkurs jest skierowany do osób powyżej 16. roku życia, które opracują trasy rowerowe, ścieżki komunikacyjne lub miejsca z terenu całego Mazowsza dostępne i atrakcyjne dla osób z niepełnosprawnością. Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 7 maja do godz. 23:59 przesłać na maila redakcja@niepelnosprawni.pl swoją pracę konkursową w jednej z wyznaczonych form:

- graficznej – mapa trasy,

- zdjęciowej – fotograficzny zapis trasy,

- tekstowej – opis trasy.

Prace konkursowe powinny uwzględniać m.in.: dostępność, płynność komunikacyjną, punkty serwisowe, atrakcje turystyczne, miejsca przyjazne dla osób z niepełnosprawnością itp.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.

Więcej informacji w regulaminie konkursu, dostępnym na stronie:

www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/182316