Brak ciągłości trasy rowerowej z południowej części Woli - Kasprzaka / Krzyżanowskiego.