Na oddanym do użytku bulwarze odtworzono oznakowanie Szlaku Wisły sprzed 16 lat, już zapomniane na innych odcinkach.