Zgodnie z obowiązującym od 11 lat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Szlak Wisły powinien być główną trasą rowerową. Jednak forma (kilkukrotne przeskakiwanie z poziomu bulwarów na poziom Wisłostrady, pochylnie zakończone ostrym zakrętami czy strefa zamieszkania) kłóci się z przypisaną trasie funkcją, na co zwracaliśmy uwagę już 7 lat temu, gdy rozpoczynano projektowanie [zobacz >>>].