Wskaźnik nr 2: główne trasy w śródmieściu

Niezależnie od Urzędu Miasta monitorujemy postępy w rozwoju infrastruktury rowerowej w Warszawie za pomocą zestawu wskaźników oceniających sieć tras rowerowych pod kątem najważniejszych potrzeb i problemów. Jednym z nich jest przejezdność centrum dla ruchu rowerowego [zobacz >>>]. Otwarty w sierpniu 2017 r. odcinek bulwarów między mostem Śląsko-Dąbrowskim a Świętokrzyskim oznacza, że po 16 latach przebudów i modernizacji chwilowo odtworzono ciągłość Szlaku Wisły na jej lewym brzegu. Zapewne nie potrwa ona długo, bo już rozpoczynają się prace na kolejnym odcinku, na południe od mostu Świętokrzyskiego, a z objazdami zawsze jest problem [zobacz >>>], ale z kronikarskiego obowiązku odnotowujemy, że Warszawa przez ponad miesiąc ma ciągłą trasę rowerową przez centrum.

Stan na wrzesień 2017 r.

1/9 (11%)

Od sierpnia do września 2017 r. ciągłość zachowywała 1 z 9 planowanych głównych tras rowerowych przez centrum Warszawy.

Dokumentacja zdjęciowa

Na oddanym do użytku bulwarze odtworzono oznakowanie Szlaku Wisły sprzed 16 lat, już zapomniane na innych odcinkach.

Pojawiło się także oznakowanie innowacyjne, bez żadnego umocowania w przepisach. Zapewne chodzi o to, że pochylnią samochody mogą jeździć w obu kierunkach, a rowery tylko w dół.

Zgodnie z obowiązującym od 11 lat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Szlak Wisły powinien być główną trasą rowerową. Jednak forma (kilkukrotne przeskakiwanie z poziomu bulwarów na poziom Wisłostrady, pochylnie zakończone ostrym zakrętami czy strefa zamieszkania) kłóci się z przypisaną trasie funkcją, na co zwracaliśmy uwagę już 7 lat temu, gdy rozpoczynano projektowanie [zobacz >>>].

Przeskakiwanie z góry na dół uzasadniono omijaniem fragmentów najbardziej obciążonych ruchem pieszym (na dole), jednak na górze zabrakło miejsca na wydzieloną drogę dla rowerów o szerokości 2,5 m. W efekcie ani na dole, ani na górze nie zachowano parametrów głównej trasy rowerowej.

Tymczasowość ciągłości podkreśla fakt pozostawienia w przypadkowych miejscach tablic informujących o objazdach sprzed 4 lat.

A co z Tamką?

Wiele osób pytało się, czy wykonanie pasów rowerowych na Tamce nie oznacza, że ukończona została również druga trasa przez centrum, tym razem wschód - zachód. Jednak, tak jak pisaliśmy we wprowadzeniu [zobacz >>>], tej trasie brakuje odcinka na ul. Sokolej, nieuwzględnionego w I etapie budowy Trasy Świętokrzyskiej [zobacz >>>]. Obecnie trwa przebudowa skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, która powinna przynajmniej częściowo rozwiązać problem. Ciekawe, czy uda się ją zakończyć zanim ponownie zamknięta zostanie trasa północ - południe?

Zobacz także

Przyjęta metodologia - skąd się wziął przebieg głównych tras, jakie wymogi powinny spełniać: [zobacz >>>]

Recenzja południowego odcinka Szlaku Wisły: [zobacz >>>]

Wyrywki z bogatej historii zamknięć i objazdów: [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]