Stanowisko Nr 57

Rady miasta stołecznego Warszawy

z dnia 31 sierpnia 2006 roku

w sprawie zakazu wjazdu rowerem do Lasu Bielańskiego i Lasu Kabackiego

Rada m.st. Warszawy wyraża zaniepokojenie zakazem wjazdu rowerami do Lasu Bielańskiego i Lasu Kabackiego i zwraca się o zniesienie tego zakazu w trybie natychmiastowym.

Tereny te są miejscem wypoczynku dla licznych mieszkańców Warszawy, również aktywnie spędzających czas na rowerze. Wobec wielu zagrożeń zdrowotnych związanych z brakiem aktywności fizycznej społeczeństwa władze Warszawy powinny wspierać aktywny wypoczynek.

Dlatego też zwracamy się o ponowne otwarcie Lasu Bielańskiego i Lasu Kabackiego dla rowerzystów.

Przewodniczący Rady m.st. Warszawy

Witold Kołodziejski

Od redakcji

Dziękujemy radnym za poparcie naszych starań. Troska o przyrodę stołecznych rezerwatów (którą nasze stowarzyszenie przejawiało wielokrotnie) nie polega na tworzeniu kolejnych całkowicie martwych zakazów. Trzeba łapać i karać rzeczywistych wandali, a nie represjonować za ich winy wszystkich miłośników rowerowej rekreacji.

Z satysfakcją odnotowujemy, że nasze starania i argumenty [zobacz >>>] okazały się przekonujące.