Do: Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany

Dotyczy: komunikacji rowerowej na terenie Dzielnicy Bielany

Szanowni Państwo!

Doceniając dotychczasowe starania i działania Komisji na rzecz poprawy komunikacji rowerowej na terenie Dzielnicy Bielany (np. przejazd techniczny ścieżkami rowerowymi w którym brałem udział i uchwałę Rady) zwracam się z prośbą aby Komisja nadal uwzględniała w swych działaniach tę ważną tematykę. Postuluję skierowanie do odpowiednich władz miasta i/lub dzielnicy następujących sugestii:

1. Stworzenie w nowym ratuszu Dzielnicy Bielany warunków do bezpiecznego i wygodnego przechowywania rowerów (strzeżonej i zadaszonej przechowalni dla przebywających dłużej i stojaków na dworze dla krótkich wizyt)

To z pewnością zachęciłoby ludzi do poruszania rowerem zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na miejsca parkingowe dla osób przyjeżdżających samochodem.

2. Jak najszybsze podjęcie prac nad stworzeniem wygodnej i bezpiecznej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Kasprowicza, w ramach jej przebudowy związanej z metrem. W szczególności należy pamiętać o należy-tym wykonaniu przejazdów przez ulice (oznakowanie, brak uskoków, słupów i słupków w ramach ścieżki i jej skrajni, odgraniczanie od okolicznych przystanków autobusowych tak, aby pieszy nie był narażony na bezpośrednie wtargnięcie pod koła roweru).

3. Stworzenie na stacjach metra warunków do bezpiecznego przechowywania rowerów (strzeżonej i zadaszonej przechowalni)

4. Uruchomienie sygnalizacji w ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Podczaszyńskiego, Perzyńskiego, Rudnickiego. Proszę również o wyjaśnienie, dlaczego nie działa ona od pięciu lat.

5. Dokończenie planowanej ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Rudnickiego.

6. Wykonanie połączenia (przejazdów) ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Broniewskiego, Rudnickiego, Kochanowskiego (po obu stronach ul. Rudnickiego).

7. Dostosowane do ruchu rowerowego wschodniej strony ul. Marymonckiej jako dogodnego połączenia z Żoliborzem i Centrum miasta.

8. Wykonanie poprawek uskoków i krawężników postulowanych już w kwietniu podczas wspomnianego przejazdu, ale niestety nadal nie zrealizowanych.

9. Wykonanie słupków zapobiegających nielegalnemu parkowaniu na ul. Podleśnej i w innych miejscach, gdzie występują tego typu zagrożenia i utrudnienia.

10. Poprawa dojazdu jaką przyniesie dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd lokalnych ulic jednokierunkowych, co na Bielanach jest w wielu miejscach możliwe i będzie bardzo pomocne.

Uważam, że temat komunikacji rowerowej na terenie Dzielnicy Bielany jest na tyle przyszłościowy i ważny dla jakości życia mieszkańców, zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa, że w strukturach Urzędu powinna się znaleźć specjalna komórka lub chociaż stanowisko osoby nadzorującej te działania i za nie odpowiedzialnej. Należy też przewidzieć w budżecie dzielnicy więcej środków na poprawę warunków komunikacji rowerowej. Proszę Komisję i całą Radę o podjęcie starań w tym zakresie.

Z poważaniem,

Zbigniew Oględzki