IN-TO-KDA-0561-32-06-09

Warszawa, 13.01.2010 r.

Do: Marcin Jackowski

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi

Na podstawie art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) zawiadamiam, że Pana skarga z dnia 21.12.2009 r. [zobacz >>>] na podmiot odpowiedzialny za zimowe utrzymanie ul. Marymonckiej i ul. Podleśnej, który swoimi działaniami powoduje zagrożenia i utrudnienia dla rowerowego ruchu drogowego, została po rozpatrzeniu uznana za zasadną.

Uzasadnienie

W związku z wniesieniem przez Pana skargi z dnia 21.12.2009 r. na podmiot odpowiedzialny za zimowe utrzymanie ul. Marymonckiej i ul. Podleśnej, który swoimi działaniami powoduje zagrożenia i utrudnienia dla rowerowego ruchu drogowego, Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy wyjaśnia, co następuje.

Informuję, iż z wyjaśnień Zarządu Oczyszczania Miasta z dnia 08.01.2010 r. wynika, iż zgodnie z zapisami zawartymi w umowach z Wykonawcami zimowego ręcznego oczyszczania, niedozwolone jest formowanie pryzm śniegu na ścieżkach rowerowych, dlatego też w dniu 29 grudnia 2009 r. nieprawidłowości związane ze spryzmowanym śniegiem na ścieżce rowerowej w obrębie skrzyżowania ulicy Marymonckiej z ulicą Podleśną w Warszawie zostały niezwłocznie usunięte.

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się, jak na wstępie.

Zastępca Dyrektora Biura Infrastruktury
mgr Leszek Drogosz

Do wiadomości:
1. Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
2. Gabinet Prezydenta, Wydział Skarg i Wniosków, ul.Senatorska 27,00-099 Warszawa (CRSiW 1160/09)

[skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/bi_zaspy_rowerowe_2010.pdf ]

Od redakcji

Z satysfakcją odbieramy tę odpowiedź. Jest to precedens, na którym mogą się oprzeć wszyscy napotykający na sztuczne śnieżne lub lodowe przeszkody na ścieżkach rowerowych. Teraz ich eliminacja zależy tylko od nas wszystkich: czy będziemy je biernie tolerować, czy domagać się od ZOM lub straży miejskiej przywołania podwykonawców odśnieżania do porządku, powołując się na numer sprawy CRSiW 1160/09 w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków.