Historycznie: co było i czego nie było w czerwonej książeczce?

19 lat temu przyjęta została "czerwona książeczka", czyli rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Od początku podkreślaliśmy potrzebę skorygowania błędów w rozporządzeniu.

Przykładowo, w 2005 roku zwracaliśmy uwagę na szereg problemów, w tym nieuzasadniony zakaz umieszczania progów spowalniających w pobliżu skrzyżowań [zobacz >>>], a w 2012 roku wnioskowaliśmy o zwiększenie asortymentu i zakresu stosowania środków uspokojenia ruchu [zobacz >>>].

Część problemów udało się rozwiązać zmianą rozporządzenia w 2015 roku, która m.in. wprowadziła śluzy rowerowe i uporządkowała przepisy dotyczące kontraruchu. Pozostały jednak wadliwe zapisy dotyczące uspokojenia ruchu, ochoczo wykorzystywane przez zarządców dróg w walce z poprawą bezpieczeństwa [zobacz >>>] [zobacz >>>].

Co się ostatnio zmieniło?

Pod koniec zeszłego roku, weszła w życie osiemnasta nowelizacja wspomnianego rozporządzenia. Jej pełną treść można znaleźć tutaj, ale najciekawsze zmiany z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu zaczynają się na stronie 19, gdzie określono zupełnie nowe brzmienie punktu opisującego progi zwalniające.

Co się zmieniło? Między innymi:

  • zniknęły zapisy zakazujące stosowania progów spowalniających na drogach krajowych i wojewódzkich oraz na drogach klasy głównej;
  • wprowadzono istotne zmiany dotyczące usytuowania progów względem skrzyżowań i przejść:
    1. nie ma już zakazu umieszczania progów bliżej niż 40 m od skrzyżowania,
    2. minimalną odległość od przejścia dla pieszych zmniejszono z 30 m do 10 m;
  • usunięto zakaz stosowania progów na ulicach z komunikacją autobusową [zobacz >>>] [zobacz >>>], dopuszczając w takich przypadkach nie tylko progi wyspowe, ale i progi sinusoidalne.

No właśnie, progi sinusoidalne zostały wprost ujęte w czerwonej książeczce. Wreszcie doczekaliśmy się szczegółowych zapisów odnośnie progów zapewniających płynną i cichą jazdę, wygodnych dla zarówno rowerzystów jak i zmotoryzowanych.

Czy coś się zmieni w Warszawie?

W tym kontekście warto przypomnieć, że już 6 lat temu roku postulowaliśmy szersze stosowania progów sinusoidalnych w Warszawie [zobacz >>>] i zwracaliśmy uwagę na ich zalety [zobacz >>>].

Niestety, jak to w Warszawie bywa, wysiłek urzędników skupił się na szukaniu przyczyn, dla których niedasię poprawić sytuacji, mimo że przynajmniej na jednej ulicy w Warszawie progi o przekroju zbliżonym do sinusoidalnego funkcjonują z powodzeniem od niemal dwudziestu lat.

W związku ze zmianą rozporządzenia, wracamy do sprawy, licząc na to, że nowe biuro odpowiedzialne za uzgadnianie projektów drogowych wykaże bardziej postępowe podejście.

Pismo ZM-22-0721-04-MS z 1 sierpnia 2022 r.

Do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy.

W 2016 roku pisaliśmy z postulatem stosowania progów spowalniających o przekroju sinusoidalnym [zobacz >>>]. Niestety, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy odmawiał uzgodnienia projektów z takimi progami, powołując się na ich nieuwzględnienie w Rozporządzeniu ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych [1], choć brak ujęcia konkretnego rodzaju uspokojenia ruchu w rozporządzeniu nie wyklucza w żaden sposób jego stosowania [2].

W 2021 roku Minister Infrastruktury potwierdził zasadność naszych postulatów, wprowadzając do ww. rozporządzenia szczegółowe regulacje dot. progów z rampami najazdowymi krzywej sinusoidalnej dla prędkości 20-40 km/h [3]. Progi o takim przekroju generują mniej hałasu i są bardziej komfortowe dla użytkowników, pozwalając na uniknięcie efektu podrzutu. W związku z tym ponawiam wniosek o przyjęcie wymogu stosowania progów o przekroju sinusoidalnym i jego egzekwowanie przy uzgadnianiu projektów przewidujących fizyczne uspokojenie ruchu.

Przypisy

[1] Por. np. pismo Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej ZDM-TZM-55140.29.2016.MMA (11.MMA) z 2 I 2017 r.

[2] Por. np. Bohatkiewicz, J. (red.) Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych, opr. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Kraków 2008.

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2021.2066).