Zagłosuj

Działania ZM na rzecz infrastruktury rowerowej [zobacz >>>] [zobacz >>>] i nasz projekt Rowerowe Społeczeństwo Obywatelskie [zobacz >>>] biorą udział w konkursie inicjatyw "Bezpieczne Drogi 2007".

Ważnym czynnikiem w ocenie inicjatyw jest poparcie Internautów. Zachęcamy więc do głosowania i zachęcania znajomych, żeby też zagłosowali. Można to zrobić przez odnośnik poniżej zdjęć, pod adresem www.orlenbezpiecznedrogi.pl/inicjatywa865

Każdy głosujący ma szanse na nagrody.

Opis inicjatywy

Działania

Działania na rzecz budowy bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej, organizacja imprez rowerowych, tworzenie i wspieranie dzielnicowych grup rowerowych, konsultacje projektów dróg rowerowych, analiza bezpieczeństwa rowerzystów.

W 2007 r. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze kontynuowało i rozwijało działalność Warszawskiej Masy Krytycznej, nagrodzonej w I edycji konkursu. Ponadto wspieraliśmy działalność dzielnicowych grup lokalnych, w wyniku czego np.

- w Śródmieściu rozpoczęto program budowy wzorcowych parkingów rowerowych,

- na Bielanach odbyły się rowerowe przejazdy techniczne z udziałem radnych i urzędników, a 

- na Pradze-Płd. odbył się Praski Piknik Rowerowy skierowany do mieszkańców dzielnicy.

Wszyscy uczestnicy piknikowych konkursów otrzymali kamizelki odblaskowe.

Systematycznie uczestnicząc w Radach Technicznych Zarządu Dróg Miejskich i spotkaniach u Inżyniera Ruchu, skonsultowaliśmy ok. 45 projektów drogowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Przygotowaliśmy raport i mapę bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Warszawie, analizujący wszystkie wypadki z udziałem rowerzystów z ostatnich 3 lat. Jest to pierwszy tak szczegółowy raport tego typu w Polsce. Dzięki niemu możliwe stało się obalenie wielu stereotypów dotyczących bezpieczeństwa rowerzystów w Warszawie oraz wskazanie największych problemów, których rozwiązanie przyczyni się do realnej poprawy bezpieczeństwa.

Rezultaty

Zarządzenie prezydenta Warszawy dot. rozwoju komunikacji rowerowej, uściślające zasady tworzenia i konsultowania infrastruktury rowerowej;

Na nasze wnioski poprawiono wiele błędów w oznakowaniu poziomym i pionowym ulic;

Poprawa bezpieczeństwa na nowo projektowanych ulicach;

Kilkanaście tysięcy uczestników imprez rowerowych;

Raport i mapa bezpieczeństwa ruchu rowerowego;

Nagroda M.St. Warszawy za całokształt działalności.