Jak widać, warszawscy inżynierowie są bezradni wobec wyzwań stawianych przez układ komunikacyjny dużego miasta.