Za "starym" przejazdem przez południową jezdnię Al. Jerozolimskich należy odbić w lewo...